Xustificantes o servizo de Madrugadores ou Comedor

Xustificantes o servizo de Madrugadores ou Comedor

Ante as dubidas xurdidas informamos dos xustificantes a entregar para solicitar o servizo de Madrugadores ou de Comedor:

Certificado de empresa dos dous pais conforme non poden traballar telematicamente ou flexibilizar o horario.

Declaración responsable dos dous pais de que non pode traer ou recoller ao alumno outra persoa.