Proxecto de Radio Escolar.

Dende o Cpr Jorge Juan Perlío  informamos que o alumnado de primaria e secundaria xa está a traballar na posta en marcha dun programa de Radio Escolar para o curso 2015-2016. Divertidas e variadas seccións, producidas  e protagonizadas polos nosos alumnos, tratarán de amenizar e dinamizar algúns dos nosos recreos.

Próximamente, habilitaremos tamén na web un espazo específico de cara á participación e divulgación deste novo recurso educativo, que pretende facilitar recursos alternativos cara o ocio e a comunicación escolar.

Poñemos a continuación un breve resumo dos obxectivos da proposta sobre os que prevalece una MÁXIMA EDUCATIVA: “Divertirse”

Trataremos tamén de :

  1. a) Formar cara a necesidade do propio coñecemento e a súa difusión.
  1. b) Coñecer e exercitar en profundidade as posibilidades comunicadoras e socializadoras do mundo da radio.

c)Ampliar o círculo de comunicación escolar a toda a Comunidade Educativa.

d)Propiciar e ampliar os vínculos educativos coas aprendizaxes significativas e as súas competencias.

  1. e) Desenvolver hábitos lectores e comunicadores: a produción correcta de mensaxes orais, a selección de información, a investigación periodística, o interés pola lectura e a escritura e o desenvolvemento do hábito lecto-escritor creativo e informativo.
  1. f) Establecer formatos alternativos no traballo do enriquecimeto do vocabulario.
  1. g) Motivar e presentar alternativas de traballo a aquel alumnado con predisposicións e demandas cara as aprendizaxes.

Tratase de elaborar un programa cada 15 días, podéndose escoitar este como primicia no horario dos recreos de Primaria e Secundaria. Posteriormente, colgarase na páxina web o arquivo en formato mp3 para que todalas familias teñan acceso aos contidos do mesmo.

Ver Proxecto Radio Escolar.

Seguiremos informando.