Programa Municipal Subvencións Familias Festividade de Reis.

É obxecto desta convocatoria regular a concesión de un total de 40 subvencións para a adquisición dos agasallos para a Festividade de Reis para os/as seus fillos e fillas, que estando en convivencia cos solicitantes, sexan menores de 15 anos (con 14 anos cumpridos), ou ben aqueles fillos e fillas que sexan maiores desa idade e ate 18 anos cumpridos sempre que  dispoñan de recoñecemento oficial de minusvalía. Máis información neste enlace.