Programa APROL- Economía Social.

O Cooperativa Colexio Jorge Juan de Perlio acadou financiamento dentro do programa de  Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.