Prestación Económica por Fillo/a menor de 3 anos ano 2018.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2018. A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos. Deberá cumprir unha serie de requisitos que se poden ver nos seguintes enlaces.

Para saber máis picar aquí.

Anexos e Solicitudes.