Medidas para os centros de ensino en relación coa pandemia covid-19

Enlace á web da Consellería de Educación