Horario de secretaría

Horario de secretaría

As labores de desinfección e nebulización do centro como prevención do Covid 19 impiden que a secretaría do centro poida funcionar fora do horario establecido, tanto presencial como telefonicamente.

Salvo ser citados, o horario da secretaría, de 8:00 a 15:00, seguirase de xeito estrito.