Exames finais de ESO

Exames finais de ESO

O alumnado de ESO que precise realizar algún exame final pode consultar as datas nesta ligazón.