Exames de Setembro para o Alumnado de E.S.O.

Informamos das datas e horarios dos exames de setembro para os alumnos e alumnas de ESO.

Ver aquí.