Día da Muller Traballadora 2018.

Onte, 8 de maio, todos os membros da comunidade eduacativa que formamos parte do Cpr Jorge Juan de Perlio, celebramos o Día da Muller Traballadora, que foi o acto final dos traballos realizados nas distintas aulas, sobre a importancia da igualdade entre sexos. Como actividade fina,l a celebración rematou na lectura dun comunicado onde os nenos e nenas pediron a igualdade para homes e mulleres, rompendo o símbolico muro realizado polos nenos e nenas que exteriotipan ás mulleres. E expoñendo os traballos realizados polos distintos cursos no patio do colexio.

Galería de Imaxes.