Día da Muller- 8 de marzo

Aproveitando que esta semana era a semana da prensa, buscamos nos xornais que trouxemos á clase, a presencia da muller no deporte.

Así mesmo tamén fixemos un traballo dalgunhas das primeiras mulleres que se iniciaron en deportes de homes.

Galería