Datas de exames da 2ª avaliación da ESO

Calendario das probas correspondentes ao 2º trimestre da ESO.

2ª avaliación ESO