Curso sobre os Perigos de Internet.

escudo colexio colorDende o IES-FENE nos convidad a participar nun Obradoiro de Formación para pais/nais impartido por persoal do Observatorio de Educación Dixital sobre Identidade Dixital, Perigos na Internet e Búsqueda de información.

Basicamente serían dos sesións formativas de 1:30 – 2:00 horas de duración, separadas con unha semana de distancia entre unha e outra para que se poidan realizar exercicios, probas e permitir un marxen de tempo para comentar os temas tratados.

Se realizaría en dous Mércores en horario de 17:00 a 19:00 horas, no salón de actos do IES-FENE.

Caso de formarse un grupo acorde coas necesidades, se comunicarían as datas das sesións.

Brevemente, se detallan os contidos do curso.

 Tema 1 .- A veracidade da información na rede.

. Que información nos atopamos na Internet.             . Estratexias para contrastar a información.

. Tipos e estafas en relación coa información.             . Exercicios prácticos.

. Documentos e direccións para estar informados adecuadamente.

Tema 2 .-  Normas de comportamento na Internet.

. Comunicación en Rede.                                            . Uso do correo electrónico.

. Redes sociais.                                                            . Descargas.

. Comportamentos pouco saudables en Internet.        . Documentos e direccións para estar informados.

Tema 3 .-  Xestionar a nosa identidade dixital.

. A identidade dixital.                                     . O noso perfil social.

. Quen é quen na Internet.      . Casos prácticos de cómo afecta a definición da nosa identidade dixital.

 

O Obradoiro é gratuíto para todos/as e dado o interese da súa temática contamos coa vosa colaboración.

Para aqueles que estedes interesados, deixámosvos o cupón de inscripción.