Comunicado Folga Xeral 14 de Novembro.

A Dirección do centro informa aos pais, nais e titores,   que o vindeiro  Mércores 14 de Novembro con motivo da Folga Xeral, o Cpr Jorge Juan, respectando o dereito de participación dos seus traballadores, manterá cando menos un réxime de  servizos mínimos de funcionamento  (apertura do centro de 8:00 a  14:00).

Non garantindo: O desenvolvemento do traballo curricular ou  o desempeño do exercicio lectivo. O servizo de transporte. O servizo de comedor. As actividades extraescolares.