Canle de Telegram “Cprjorgejuanperlio”

Canle de Telegram “Cprjorgejuanperlio”

Na situación especial na que nos atopamos é e será de gran importancia abrir e manter liñas de comunicación telemáticas áxiles entre a escola e as familias.

Con esta intención creamos unha canle de Telegram “Cprjorgejuanperlio” a través da cal iremos informando do mesmo xeito que a través de abalar, da paxina web, e outros medios telemáticos.

Podes descargar a aplicación (Android e IOS e seguir a canle: “Cprjorgejuanperlio”