Cambio de día no horario de tarde na ESO.

Informamos que para este curso 2019-2020, os alumnos e alumnas de ESO, terán un cambio no día lectivo de tarde, pasando do luns a martes en horario de 16: 00 h a 17.40 h.