Axudas á conciliación da vida familiar e laboral.

Axuntamos DOG de hoxe, onde saíu publicada a “RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á súa convocatoria”.

Axudas Conciliación Vida Laboral e Familiar