Axuda por fillas/os menores de 3 anos.

Axuda por fillas/os menores de 3 anos.

Comunicamos a convocatoria de axudas ás personas que teñan fillos/as menores de 3 anos. A prestación consistirá nun pago único por cada filla o flljo menor de tres anos.

A cuantía será a seguinte:

a) Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.

b) Cando sexa a segunda filla ou fillo : 1.200 euros.

c) Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

prazo de presentación da solicitude é de 35 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia.

Ver Orde.