Titorías

CURSO 2010 – 2011:

HORARIO DE REUNIÓNS COS TITORES: Mércores de 16:00 a 18:00 hrs. (previa cita)

Infantil

3 anos  – 4º Educación Infantil: Patricia María Gesto González

3 anos – 4º Educación Infantil: Cristina Rodríguez Núñez

4 anos  – 5º Educación Infantil: Paula Pazos Losada

4 anos  – 5º Educación Infantil: Raquel Rivera Correa

5 anos – 6º Educación Infantil: Adriana Pita Váquez

5 anos – 6º Educación Infantil: Inés Santalla

 

Primaria

1º A: Margarita Paz Ardao

1º B: Verena Dopico Díaz

2º A: Leonardo García

2º B: Jorge Rivera Correa

3º A: Matías García Ares.

3º B: Mª Ascensión Bravo Sardiña

4º A: Begoña Núñez Cobelo

4º B:  Sonia Armada López

5º A: Javier Quintero Feal

5ºB: Mª Concepción Freire Fraga

6º A: Carolina Gómez  González

6º B: Emilio Vilariño Picos

 

E.S.O.

1º A: Mónica Padín Díaz

1º B: Mónica Barea Paz

2º A: Mercedes Trufero Bouza

2º B: Ana María Del Río Correa

3ºA: Juan Jose Iglesias Rivera

3º B: Angel Del Río Correa

4º A: Alfonso Pulgar Martin

4ºB : Mª Begoña Rodriguez Quintia

Diversificación: Ana Mª Vázquez Garrote