Información para as Familias.

Entre os meses de outubro e xaneiro, a Fundación Luis Seoane ofrece unha serie de actividades didácticas correspondentes ás exposicións Bernardí Roig. Teorema (interrumpido) e Rui Chafes. Campo de sombras. De seguido, detallamos as diferentes propostas didácticas que acompañan ás dúas mostras. Máis información pinchando no enlace: FUNDACIÓN_LUIS_SEOANE