Entrega de Notas Setembro ESO.

Informamos que a entrega de notas de ESO da convocatoria de setembro se realizará o luns 8 de setembro ás 11:30 h.