Comunicado da Xunta aos centros educativos en relación co inicio do terceiro trimestre

A Xunta de Galicia transmite este comunicado aos equipos directivos sobre as medidas para o comezo do terceiro trimestre.

Este mércores 15 de abril, despois da xuntanza da Conferencia Sectorial de Educación, darán as instruccións para o desenvolvemento do terceiro trimestre e final de curso.

Ler o comunicado.