Acordo con Cambridge English Institute.

No continuo esforzo de ofrecer respostas formativas  que respondan ás cambiantes demandas do noso contorno social e profesional,  conseguimos un acordo de colaboración con Cambridge English Language Assessment para que nos vindeiros cursos, vosos fillos e fillas teñan a posibilidade de presentarse aos exames  deste organismo internacional. A tal efecto, disporemos de clases extraescolares enfocadas á superación dos exames  de acceso a títulos recoñecidos por universidades, empresas e administracións públicas de todo o mundo.

Convocámosvos para o día 17 de Junio  ás 19.00 h.  no Salón de Actos do Colexio, para unha reunión con Nick Shaw, responsable do Centro Examinador ES393, autorizado para organizar as pruebas na zona norte da provincia de A Coruña, na cal,  explicaranse todas as ventaxes, metodoloxías e obxetivos destos exames e a  súa  preparación.