Prazos do proceso de admisión a FP

FP dual

FP en réxime ordinario e para persoas adultas