Reunión de pais e nais 3º Ciclo E. Primaria.

Estimados pais e nais:

Comunicámoslles que o vindeiro mércores, día 5 de Outubre, realizaremos a primeira reunión de pais e nais do curso. A xuntanza celebrarase ás 16:15 horas e terá lugar na aula do correspondente grupo-clase.

Esperamos a vosa presenza. Sen máis reciben un cordial saúdo.

                                                             Atte: os mestres e mestras do 3º Ciclo de E.P.