Biblioteca

A Biblioteca pretende ser un espazo onde os rapaces e as rapazas poden achegarse a aqueles outros contidos que dende as máis diversas fontes, axuden e reforzan os complexos procesos formativos do coñecemento.  Lugar idóneo para o traballo en grupo, para a consulta, para o estudo e para o afianzamento básico dunha rutina prevalente de aprender a aprender.

 Estará a disposición do alumnado para consultas ou servizo de empréstamo durante os recreos. Haberá un profesor encargado da mesma que se ocupará do control dos libros así como da orde na sala.

Dentro das últimas revisións da funcionalidade do espazo, destacan a Actualización Programa “ Meiga” para a xestión compartida de libros escolares e a inclusión de postos de ordenadores portátiles para facilitar consultas on-line.

Biblioteca CPR Jorge Juan Perlío.