Autobús Escolar

Para o curso escolar 2015 – 2016 non dispoñeremos de servicio de autobús escolar.