Autobús Escolar

Para o curso escolar 2018 – 2019 non dispoñeremos de servicio de autobús escolar.