Secretaria

A secretaría do centro permanecerá a súa disposición no seguinte horario:

– Mañás:   8:30 – 11:15  /  11:45 – 14:00  horas

– Tardes:  16:00 – 18:00 horas