Quen somos

O noso Colexio atópase na avenida do Tarrío número 78 da parroquia de Perlío,  situado no concello de Fene (A Coruña).

Somos un centro de ensinanza concertada sostido con fondos públicos e  sen vinculacións relixiosas e políticas, centrado en fomentar a  integración e a pluralidade. O noso interese é concentrar os esforzos en  capacitar aos nenos e nenas para a vida, polo que é necesario atender a todos  os aspectos da súa persoa, e concienciar e potenciar ao alumno/a no  desenvolvemento das súas capacidades.

Entendemos a educación como un medio para acadar o ben e o benestar,  tarefa que aceptamos e compartimos coa sociedade e coas familias. A  atención individual dos nosos mestres e titores enfócase no continuo seguimento da aprendizaxe dos nosos alumnos/as derivando nunha cercana  comunicación coas familias.
Nos impartimos os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil, así como  todos os niveis de Educación Primaria e Educación Secundaria.

Disfrutamos na actualidade dun alumnado mixto que ronda os 560 alumnos/as.

Asemade, podedes vir xa desde o primeiro ano e disfrutar da nosa Escola  Infantil de 1-2 e 2-3 anos e das nosas mestras da Escola Infantil.