Linguas

O departamento de Linguas está composto por:

Rubén Ares García.

Mónica Barea Paz.

Mª del Mar Castiñeira Mosquera.

Carolina Gómez González.

Inmaculada Otero Filgueiras.

Mónica Padín Díaz.

Ana María Vázquez Garrote.

Emilio Vilariño Picos.