Primaria

A organización do profesrado do Centro en Departamentos, distribúese como segue:

DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIAIS.

Ana del Río Correa.

Ángel del Río Correa.

Javier Quintero Feal.

Ana Mª Vázquez Garrote.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Rubén Ares García.

Mónica Barea Paz.

Begoña Rodríguez Quintiá.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA.

Carlos Carrodeguas Montero.

Jesús Manuel Fariña Gato.

DEPARTAMENTO FIROLOXÍA.

Rubén Ares García.

Mónica Barea Paz.

Mª del Mar Castiñeira Mosquera.

Carolina Gómez González.

Inmaculada Otero Filgueiras.

Mónica Padín Díaz.

Ana María Vázquez Garrote.

Emilio Vilariño Picos.

DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS E CIENCIAS.

Juan José Iglesias Rivera.

Begoña Rodríguez Quintiá.

Mª Mercedes Trufero Bouza.

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN.

Marta Fariña Gato.

Marta Fernández Leira.

Iñaki Mardaraz Novo.

Cristina Torrecilla Martínez.